Toimii kaikilla laitteilla

Poikkeama- ja huomiolukumäärät yleensä nousevat kolminkertaisiksi, kun poikkeamien keräys tehdään työntekijöille helpommaksi. Tämä tapahtuu, koska raportointi ei ole enää riippuvaista esimiehen läsnäolosta, pääsystä tietokoneelle tai paperisista lomakkeista. Voit jatkossa raportoida laiteriippumattomasti missä tahansa milloin tahansa.

Lisää kuvia ja muita tiedostoja

Elävöitä poikkeamat ja huomiot välittömästi ottamalla kuva mobiililaitteellasi. Kuvat ovat nopeampia ottaa kuin kirjoittaa riveittäin tekstiä ja lisäksi johto saa tonneittain enemmän informaatiota. Voit lisätä poikkeamakohtaisesti joko yhden tai useita kuvia.

Sähköposti-ilmoitukset

Valitsemasi käyttäjät saavat automaattiset ilmoitukset poikkeamista perustuen toimipisteeseen ja poikkeamakategoriaan. Pienentämällä poikkeamakohtaista vasteaikaa ja tietämällä tarkemmin mitä missäkin tapahtuu, voi johto puuttua nopeammin korjaavin toimenpitein tapahtumiin.

Automaattiset raportit ja statistiikat

Sen lisäksi että poikkeamat menevät järjestelmään automaattisesti ilman datan syöttöä tai tuontia, niistä muodostuu automaattisesti myös visuaalista statistiikkaa dashboardille. Vertaile toimipisteitä ja alueita, näe trendejä ja tee nopeasti korjaavat toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi.

Muokattavat poikkeamakategoriat

Voit itse määrittää kategoriat ja alakategoriat poikkeamista ja muuttaa niitä koska tahansa haluat. Tämä luo mobiiliin poikkeamalomakkeeseen monivalinnan, jonka raportoijat jatkossa täyttävät ensimmäisenä. Meiltä löytyy perusteelliset ja kenttätestatut poikkeamalomakkeet turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja työturvallisuuspoikkeamiin sekä läheltä piti tilanteisiin lukuisat toimialat huomioon ottaen.

Käyttäjä- ja organisaatiohallinta

Organisaation pääkäyttäjät pääsevät lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan käyttäjiä milloin tahansa haluavat. Peruskäyttäjät voivat vain raportoida poikkeamia ja nähdä omien poikkeamiensa raportit. Palveluun on mahdollista myös luoda kohdekohtaisia ylläpitäjiä, jotka näkevät tietyn alueen tai kohdelistan statistiikat ja raportit. Jaetut käyttäjätilit mahdollistavat poikkeamien keräämisen myös alihankkijoiden ja palveluntarjoajien toimesta.

Tapahtumapaikat ja sijainnit

Pääkäyttäjät voivat lisätä, poistaa ja muokata myös tapahtumapaikkoja ja sijainteja. Tämä helpottaa vertailua ja sopivien toimenpiteiden tekemistä, koska usein eri tapahtumapaikoilla on eri syyt ja seuraukset poikkeamille.

Mitattavissa olevat muuttujat

Kustannusarviot, menetetyt työtunnit ja realisoituneet kustannukset ovat vain muutama esimerkki mitä tietoa on mahdollista kerätä poikkeamakohtaisesti. incy.io mahdollistaa myös kustakin automaattisesti muodostuvat statistiikat. Paitsi että voi lisätä mitattavissa olevia suureita, voit myös liittää muitakin kenttiä mukaan, esimerkiksi tapahtuiko poikkeama työajalla vai sen ulkopuolella.

Kielivaihtoehdot

incy.io tukee jo useita kieliä ja lisäämme niitä koko ajan käytön laajentuessa. Organisaation pääkäyttäjät voivat itse hallita lisäämiensä poikkeamakategorioiden käännöksiä. Käyttäjien kannalta on parasta, että he voivat jatkossa raportoida poikkeamat omalla kielellään, mutta raportit ja statistiikat ovat silti vertailukelpoisia maittain ja yksiköittäin suoraan dashboardilta.

Tulossa olevia ominaisuuksia

Jatkotoimenpiteet ja aikataulutus

Osa poikkeamista ovat vain “hyvä tietää”-informaatiota, mutta tietyt osa vaatii aina jatkotoimenpiteitä, jotta taustalla olevat syyt tulee hoidettua kuntoon. Pian pääset kokeilemaan markkinoiden intuitiivisinta ja eleganteinta toimenpiteiden hallintaa.

Juurisyyt vakaville poikkeamille

Jotta vakavien poikkeamien syyt ymmärretään paremmin ja ne voidaan jatkossa ennaltaehkäistä, organisaation pääkäyttäjät voivat määrittää mitkä poikkeamat vaativat juurisyiden analysoinnin.

Offline-tuki

Tietyissä toimintaympäristöissä ei ole internet yhteyttä saatavilla, mutta siitäkin huolimatta poikkeamia on syytä kerätä. Tästä syystä julkistamme lähiaikoina täyden offline-tuen poikkeamien raportointiin. Offlinessa raportoidut poikkeamat päivittyvät pilveen ja raporteiksi heti, kun käyttäjä pääsee verkkoyhteyteen uudelleen kiinni.

audits.io-integraatio

Sekä poikkeamat että auditoinnit kehittävät organisaation toimintakulttuuria paremmin, kun molemmista syntyviä jatkotoimenpiteitä seurataan. Integroimalla incy.io:n audits.io:n kanssa voivat käyttäjät hyödyntää molempia työkaluja samanaikaisesti ja seurata molemmista syntyviä jatkotoimenpiteitä keskitetystä hallintapaneelista.

Liity mukaan koekäyttäjiin