Rapportering med valfri enhet

I och med åtkomsten till de lättanvända rapporteringen ökar vanligen antalet meddelanden trefalt. Detta är möjligt eftersom rapporteringen inte längre är beroende av chefen, åtkomsten till dator eller pappersform eller någons minne. Rapporter från valfri plats vid valfri tidpunkt.

Lägg till bilder och filer

Animera avvikelser eller meddelanden löpande genom att ta bilder med din enhet. Det går fortare att ta bilder än att lägga till rader av text och ledningen får mycket mer information från dem. Du kan lägga till en eller flera bilder till enskilda avvikelser.

E-postmeddelande

Dina valda användare får automatiska e-postmeddelanden från avvikelser baserat på platsen och avvikelsetypen. Genom att minska responstiden för avvikelser och få reda på vad som händer på varje plats, kan ledningen ingripa och korrigera aktiviteterna innan någonting allvarligt inträffar.

Automatisk och funktionell statistik

Utöver att faktiska avvikelser automatiskt läggs in i systemet utan att data behöver importeras eller läggas in, görs även visuella ritningar och funktionella analyser av avvikelserna automatiska. Lätt jämförbara platser, se trender, griper in och utreder avvikelser och vidtar lämpliga åtgärder.

Anpassningsbara avvikelsekategorier

Du kan namnge avvikelsernas kategorierna och underkategorierna själv och ändra dem när som helst. Den här inställningen skapar de första alternativen för avvikelserformer som dina avvikelserapportörer kan fylla i. Vi har testat avvikelseformerna noggrant och på fältet med hänsyn till arbetarsäkerheten, miljön, säkerheten, kvaliteten och hälsan.

Användar- och organisationsadministration

Organisationsadministratörer kan lägga till, ändra och radera användare när som helst. Grundläggande användare kan endast rapportera avvikelser och se sina egna rapporter. Underadministratörer som regionala eller platsadministratörer kan även se statistik över sitt eget område eller sin egen plats. Samarbetsanvändare är delade konton som är lätta att dela inom organisationen. De gör det även möjligt för organisationen att ackumulera meddelanden från sin serviceleverantörer och underentreprenörer.

Lokaler och platser

Lokaler och platser kan läggas till, ändras och raderas av organisationens administratörsanvändare när som helst. Avvikelser och meddelanden har olika orsaker och konsekvenser på olika platser, och att kunna jämföra dem hjälper organisationerna att vidta lämpliga åtgärder.

Kvantifierbara variabler

Kostnadberäkningar, missade arbetstimmar och realiserade kostnader är bara några exempel på variabler som du också kan hämta för varje avvikelse. Incy.io gör det möjligt och var och en av dem skapar även statistik automatiskt. Utöver de kvantifierbara variablerna, kan även andra fält läggas till avvikelserformuläret. Dessa kan till exempel ange om avvikelsen inträffat under arbetstid eller utanför arbetstiden, om en tredje part var inblandad eller inte, etc.

Språkval

Incy.io stöder redan flera språk och vi lägger till fler språk varje vecka. Översättningarna av de allmänna delarna administreras av incy.io-teamet men organisationsadministratörer kan översätta sin egen information när som helst. Det bästa är att användare kan rapportera på sina egna språk men de är fortfarande jämförbara mellan olika länder, och företagsenheter och organisationer kan se dem på en enkel kontrollpanel.

Kommande funktioner

Uppföljning och schemaläggning av avvikelser

Många avvikelser är endast bra att veta-meddelanden medan andra måste följas upp med lämpliga åtgärder. När vi publicerar den här nya funktionen, kan alla åtgärder hanteras, schemaläggas och spåras från en enkel skärm.

Rotorsaksanalys av allvarliga avvikelser

För att förstå och förhindra allvarliga avvikselser, kan organisationsadministratörer fastställa vilka avvikelsekategorier som avses och skapa lämpliga processer för att komma åt rotorsakerna.

Offline-support

I vissa miljöer finns inte tillgång till internetanslutning. Därför publicerar vi en offline-support för avvikelserapportering. Avvikelsern som rapporteras offline skickas till molnet så snart användaren är online igen.

Integration till audits.io

Både aktiviteterna och kulturen för avvikelser och granskningar utvecklas bättre om resultaten och uppföljningsåtgärderna kan spåras. Integrera incy.io till audits.io så att användarna enkelt kan använda båda två via det kombinerade användargränssnittet och spåra uppföljningar från en central åtgärdslista.

Bli beta-testare